Banane I e II

14

Marzo
Banane
1990
Con Fabio Fazio, Paolo Hendel
Telemontecarlo
https://www.youtube.com/watch?v=JKBP-cBHP6w
https://youtu.be/qpaLmjHPByg